Nagellack

Kurt - Black Pure Color Nagellack
Kate - Burgundy Pure Color Nagellack
Judy - Red Pure Color Nagellack
Judy & Ami - Pure Color Nagellack Duo